wtorek, 4 października 2016

Do chrześcijan uczestniczących w Czarnym Proteście

Kilka słów do moich drogich i szczerych Braci i Sióstr Chrześcijan, którzy uczestniczyli w Czarnym Proteście, zgadzają się na prawną dopuszczalność aborcji w Polsce i twierdzą, że „ludzi trzeba nawracać, a nie bawić się w politykę”: 

1. Kochany Bracie i Siostro. Uczestnicząc w Czarnym Proteście „bawisz się w politykę”. Wspierasz siły szerzące bezbożność nie tylko w tym względzie. 

2. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś przeczytaj projekt ustawy. Lepiej późno niż wcale. Upewnij się do kogo dołączasz. 

3. Ewangelia to nie jest prywatna więź z prywatnym Jezusem na prywatny użytek. Ewangelia jest wieścią publiczną, Dobrą Nowiną, która zmienia w kompleksowy sposób: naszą więź z Bogiem i wszystkie sfery życia, do których posyła nas Chrystus (małżeństwo, rodzina, praca, edukacja, prawo, sztuka, edukacja…). Modlicie się „bądź wola Twoja jako w niebie TAK I NA ZIEMI”? Cóż, w niebie nie zabija się niewinnych. 

4. Zabijanie nienarodzonych ludzi nie jest sprawą polityczną, lecz duchową. Diabeł nienawidzi Bożych obrazów na ziemi. Uczestniczysz w duchowej batalii poselstwa życia przeciwko kulturze śmierci. Niestety nie po tej stronie, co powinieneś. 

5. Macie dobre chęci wobec kobiet i wielkie niechęci wobec rządu. W porządku, „dobra zmiana” póki co jest dobrą zmianą „tamtych” na „swoich”. Jakość uprawiania polityki, a więc nepotyzm, kolesiostwo i zawłaszczanie państwa pozostaje bez zmian. Dlaczego jednak chcecie manifestować stojąc na porozrywanych ciałach nienarodzonych ludzi?! 

6. Zostawiając prawodawstwo bezbożności wywieszacie białą flagę i oddajecie diabłu Bożą własność: życie Jego stworzeń. Diabeł, gdy chodzi o ludzkie życie, jest zawsze pro-choice. 

7. Piłat również. Miał swój prywatny pogląd. Był przeciwny zabiciu niewinnego człowieka. Nie widział w Nim żadnej winy. On osobiście nikogo do krzyża by nie przybił. Po czym uszanował wybór Barabasza i umył ręce. 

8. Poproś swojego pastora lub księdza o nauczanie pt. „Jezus jest Panem, a Jego Słowo najwyższym autorytetem”. Być może już te słowa usłyszałeś podczas pieśni lub modlitw, ale nikt nigdy Ci nie wyjaśnił, co to w praktyce oznacza. Jeśli Twój duszpasterz był na Czarnym Proteście – w duchu szacunku i z łagodnością zachęć go do pokuty i nawrócenia. Jeśli tego nie zrobi – czas zmienić duszpasterza. Lub wspólnotę. 

9. Twoja teologia zawsze ma wpływ na czyjąś biologię. Pytanie brzmi: jaki wpływ ma Twoja teologia na ilość pozamałżeńskich, niechcianych ciąż, gwałtów, legalizację homo-związków czy ilość hektolitrów krwi przelewanych w klinikach aborcyjnych? Co na to Twoja teologia? 

10. Co jeszcze chcielibyście odpuścić prócz życia dzieci nienarodzonych? Dzieci narodzone? Definicję małżeństwa? Treści i styl życia, których uczone są Wasze dzieci? Wszak właśnie oznajmiliście, że wasza wiara jest waszą prywatną sprawą. 

11. Zapisami prawnymi nie zmieniamy serc. Ustawami nie zastąpimy ewangelizacji. Jednak ustawami możemy uratować życie ludzkie. Jest tez w tym aspekt edukacyjny: nienarodzeni to ludzie. Czyż nie wierzycie w to? Naprawdę? Naprawdę, naprawdę?! 

12. Uczestnicząc w Czarnym Proteście składacie wyznanie waszej wiary: „Ewangelia nie ma żadnego przełożenia na realne życie. Jest Dobrą Nowiną jedynie dla tych, którzy zdążyli się urodzić”. Nie redukuj ewangelii. Nie ograbiaj jej. Nie ograniczaj jej wpływu na rzeczywistość. Nie ucinaj żadnego z ramion krzyża. One są jak drogowskazy na cały świat, we wszystkich kierunkach.