środa, 18 stycznia 2017

Lekarz dzieci

"A gdy [Jezus] to usłyszał, rzekł: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają" (Ew. Mateusza 9:12) 

- Czy chrześcijańskie dzieci również potrzebują lekarza? 
- Oczywiście, przychodzą na świat chore na grzech (Ps 51.7; Rzym 5.12-14)
- Czy lekarz przychodzi również do nich? 
- Tak. Obiecał to w Swoim Słowie (Rdz 17.7; Iz 59.21; Mt 19.14; Dz.Ap 2.39)
- Czy robi to po wielu latach od zdiagnozowanej choroby? 
- Nie, nie jest związany umowami z NFZ. Przychodzi ze swoją łaską od ich najwcześniejszych chwil życia (Ps 8.3; 22.11; 71.5; Mt 21.16). Nie każe im czekać na wizytę z terminami za 10-20 lat.