wtorek, 21 lutego 2017

Bezpieczna seksualna nieczystość?

Kilka myśli nt. pokusy seksualnej nieczystości:

1. Nie istnieje bezpieczny seks poza małżeństwem ponieważ nie istnieje coś takiego, jak bezpieczny grzech. Grzech nie jest bezpieczniejszy przez to, że nikt go nie widzi lub gdy zastosujesz odpowiednie środki antykoncepcyjne.

2. "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu" (1 Tes 4.3-4). 

Przejawem uświęcenia jest nie tylko czas przeznaczony na czytanie Pisma, modlitwę, uczestnictwo w nabożeństwach, ale i powstrzymywanie się od wszeteczeństwa, wszelkiej seksualnej aktywności poza miłosnym przymierzem małżeńskim.

3. "Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg" (Hbr 13.4). 

To wezwanie zarówno dla osób zamężnych, jak i niezamężnych. Bożą wolą jest, aby łoże małżeńskie było nieskalane - zarówno przez nieczystość po zawarciu małżeństwa, jak i nieczystość przedmałżeńską. 

4. Pokusa nieczystości seksualnej mami wieloma obietnicami. 

"Chodź! Upoimy się miłością aż do rana, użyjemy pieszczot do syta, gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami; swoją gładką mową usidliła go". (Przysłów 7.18-21) 

Będzie dobrze, będzie przyjemnie. Jednak nic nie mówi o obietnicach wychodzących poza seksualne doznania i czekających dalej. Nie mówi: będzie smutek, będą rozbite relacje, będą sekrety, będą wyrzuty sumienia. Nieczystość obiecuje więcej niż jest w stanie dać. Siła poczucia winy w wyniku grzechu jest mocniejsza niż krótkotrwała rozkosz. W hollywoodzkich filmach, w których ukazywana jest namiętna relacja kochanków nie ma widoku ich małżonków, ich dzieci lub dziecka, które może przyjść na świat. Jest obietnica rozkoszy i milczenie nt. konsekwencji grzechu. 

5. Dzięki Bogu nieczystość nie jest grzechem nieprzebaczalnym. Chrystus umarł również za niego. Jeśli masz z nim problem - szczerze go wyznaj, odwróć się od niego i przyjdź w ramiona łaskawego Zbawiciela.