czwartek, 2 lutego 2017

Świat jako Boża tablica

Kiedy Jezus opowiada o prawdach Bożego Królestwa w podobieństwach, to nie chodzi o to, że coś zaobserwował, a następnie użył danej rzeczy jako ilustracji. Jest odwrotnie. To rzeczy fizyczne zostały stworzone dla zobrazowania tego, co duchowe. 

Bóg stworzył ziarno powoli rozwijające się do rozmiaru drzewa, by nas nauczyć o tym, w jaki sposób rozwija się Boże Królestwo. Bóg stworzył małżeństwo, by nas nauczyć o więzi Chrystusa z Kościołem. Stworzył pszenicę i kąkol oraz owce i kozły, by nas nauczyć o Bożym podziale pomiędzy ludźmi. Uczynił mrówki, by nauczyć nas czym jest wytrwała praca. Bóg stworzył sen, chłód i martwotę zimy oraz wiosenną, budzącą się do życia przyrodę, by nas nauczyć o przejściu ze śmierci do życia. Bóg stworzył noc i dzień, by nas nauczyć, że światło Chrystusa wypiera moc grzechu. Stworzył muzykę, zachód słońca, barwy, kształty, zapachy, by ukazać nam zadatek tego, czym jest piękno. 

Świat, rzeczy materialne nie tylko nie są wszystkim, co nas otacza. Nie tylko są ilustracją prawd duchowych. One zostały stworzone właśnie po to, abyśmy lepiej je pojęli i nimi żyli.