piątek, 10 marca 2017

Czym jest upamiętanie?

Upamiętanie jest nie tylko odwróceniem się od grzechu, lecz również zwróceniem się do właściwej rzeczy. Zwracamy się do Chrystusa, który nie tylko nam przebacza, ale wzywa i uzdalnia do prowadzenia świętego życia.