sobota, 11 marca 2017

Wspólna radość

Wszyscy się cieszą z wyboru D. Tuska na szefa Rady Europejskiej: 
 - PO i opozycja ponieważ wygrał ich człowiek, Polak, 
 - PiS i jego wyborcy ponieważ ów człowiek, Polak pozostaje z dala od wpływu na polską politykę, 
 - wyborcy PO ponieważ PiS przegrał głosowanie, 
- Niemcy ponieważ ponieważ wygrał kandydat, którego wspierali. 

Nawet chrześcijanie się cieszą: jedni, że wygrał, drudzy, że nie wraca. D. Tusk łączy poróżnionych we wspólnej radości. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Europa i Polska potrzebują kogoś takiego :-)