piątek, 14 kwietnia 2017

Ogołocone bóstwo?

Jezus na krzyżu to nie Bóg ogołocony, obdarty ze swego bóstwa. To Bóg w pełni objawiający swoje bóstwo: w miłości i poddaniu woli Ojca, miłości do grzeszników, poświęceniu, uniżeniu, byciu cierpiącym sługą. Krzyż był wywyższeniem i triumfem Boga, nie zaś Jego trzydniową porażką.