środa, 5 kwietnia 2017

Reformacja 500+ Więcej niż dobra zmiana - wykłady VIDEO

Poniżej można obejrzeć i odsłuchać wszystkie 4 wykłady z konferencji "Reformacja 500+ Więcej niż dobra zmiana", która odbyła się w Gdańsku 01.04.2017. Organizatorem konferencji był nasz Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku oraz Centrum Chrześcijańskie Antyteza.


1. „Nowa Reformacja, aktualna potrzeba Kościoła” - Marek Kmieć (czas: 47:17)
Czy reformacja była jednorazowym wydarzeniem? Czy potrzebuje jej jedynie Kościół Rzymskokatolicki?  W jakich obszarach współczesne kościoły protestanckie zaprzeczyły reformacji i porzuciły jej dziedzictwo?  Co jest obecnym zagrożeniem apostolskości wiary i przejawem odejścia współczesnych nurtów Kościoła Powszechnego od nauki Pisma Świętego? Jaka jest droga do nowej reformacji Kościoła?

2. „Dobra i zła jedność. Dobre i złe podziały” - Paweł Bartosik (czas: 53:34)
Czy jedna struktura pod przewodnictwem jednego biskupa (Rzymu) jest Bożym sposobem na jedność Kościoła? Co wyznacza ramy Kościoła? Gdzie budować mosty, a gdzie mury pomiędzy denominacjami? Jaką jedność i jakie podziały kocha Bóg, a jakich nienawidzi? Jakie są Boże spoiwa jedności? O sukcesji apostolskiej, ciągłości i historyczności wiary.

3. „Pismo Święte, czy Kościół - o protestancko-katolickiej debacie nt. najwyższego autorytetu” - Andrzej Polaszek (czas: 46:50)
O bezbłędności, jasności i autorytecie Pisma Świętego. O micie jedności wiary, nauczania i praktyki w Kościele Rzymskokatolickim. O sprzecznych wypowiedziach papieży, oficjalnych dokumentów kościelnych i biblijnym zrozumieniu rozwoju doktryny chrześcijańskiej.

4. „Reformacja a kapitalizm, powołanie, przedsiębiorczość” - Roman Mazurek (czas: 34:38)
Co zmieniła reformacja w podejściu do pracy, bogacenia się? Jak reformatorzy definiowali pojęcie "powołania"? Jak je odkryć i realizować? Co wniosła reformacja do rozwoju cywilizacji zachodniej? Reformacja vs. stagnacja i zacofanie. O protestanckim rozumieniu pracy, powołania, bogacenia się, kapitalizmu.