sobota, 27 maja 2017

Dlaczego Kościół ma czynić uczniami narody?

Przed odejściem do nieba Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: "Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi" (Mt 28.18). Co w odpowiedzi mieli zrobić uczniowie? "Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody" (Mt 28.19) 

Wielkie Posłannictwo zawiera więc dwa elementy: 
1. Władza i panowanie Jezusa na niebie i na ziemi, które objął wstępując do nieba. 
2. Powołanie uczniów, by z tego powodu wyruszyli w świat i czynili uczniami narody. 

Oznacza to, że powodem misji Kościoła w świecie fakt objęcia władzy i panowania Jezusa w świecie. Jeśli czynimy uczniami narody z innego powodu - warto to skorygować w oparciu o słowa Wielkiego Posłannictwa.