czwartek, 15 czerwca 2017

Godzenie przyjaciół?

Kiedyś zapytano wybitnego kaznodzieję Charlesa Spurgeona w jaki sposób pogodzić Bożą suwerenność z ludzką odpowiedzialnością. 

Odpowiedział: Nawet nie próbuję tego robić. Nigdy bowiem nie godziłem ze sobą przyjaciół.