wtorek, 5 września 2017

Jak walczyć z pokusami?

Pokusa jest wielkim utrapieniem dla chrześcijanina. Powinniśmy z utęsknieniem oczekiwać dnia kiedy będziemy wolni od pokus. W międzyczasie zanim ten dzień nastąpi musimy nauczyć się skutecznie odpierać pokusy. Biblia poucza nas, w jaki sposób mamy to robić. Nie jesteśmy w tym bezbronni. Oto kilka rad w tej kwestii:

1. Mamy wroga na zewnątrz:

"Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze." –  1 Pt 5.8-9

2. Mamy wroga wewnątrz:

"Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć".  – Jk 1.13-14

"Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!" – Prz 4.23

3. Bóg nie pozwoli na pokusę bez żadnego wyjścia. Nie ma takiej rzeczy jak niemożliwa pokusa, pokusa bez ucieczki, pokusa, z której jedyna droga wiedzie ku grzechowi.

"Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść". – 1 Kor 10.13

4. Głupotą jest mniemanie, że oto już poradziłem z pokusą, że głos starego grzechu już się nie odezwie, że problem z dawnym grzechem mam za sobą. Mamy być cały czas czujni. Diabeł jest jak lew ryczący chodzący wokoło kogo by pochłonąć. 

"A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł".- 1 Kor 10.12

"Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne." – 1 Tes 3.5

5. Naszą bronią defensywną jest wiara. 

"Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze." –  1 Pt 5.8-9

"A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego."- Ef 6.16

6. Naszą bronią ofensywną jest Boże Słowo

"Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; - Hbr 4.12

"weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże". - Ef 6.17

7. Spoglądaj na Chrystusa. Wielką zachętą dla nas powinien być fakt, że nasz Pan przetarł szlak i przeszedł zwycięsko przez pokusy. Możemy do Niego wołać: "Dlaczego? Jak długo jeszcze, Panie?", lecz nie możemy wołać: "Panie, nie wiesz przez co przechodzę".

"Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (16) Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. – Hbr 4.15-16

"Dlatego musial sie upodobnic pod kazdym wzgledem do braci, aby stal sie milosiernym i wiernym arcykaplanem wobec Boga dla przeblagania za grzechy ludu. (18) W czym bowiem sam cierpial bedac doswiadczany, w tym moze przyjsc z pomoca tym, ktorzy sa poddani probom". - Hbr 2.17-18.

8. Nie traktuj łaski jako przyzwolenie na uleganie pokusie. Łaska naucza nas, abyśmy wyrzekli się grzechu.

"Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli" – Tyt 2.11-12

Łaska przynosi instrukcje. Nie naucza: "Możecie ulegać grzechowi, gdyż zawsze jestem obok". Łaska naucza jak mówić grzechowi: Nie! Spotkanie z nią oznacza wolność od grzechu, a nie wolność do grzechu.

9. Grzech nie ma nad nami władzy.

"Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego". - Rzym 6.12

10. Bycie kuszonym nie jest grzechem. Chrystus był kuszony. Jednocześnie pozostał bezgrzeszny. Nie wyznawaj Bogu pokus, wyznawaj grzechy. 

"Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu".- Hbr 4.15.

11. Módl się. 

"nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego" - Mt 6.13

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe". - Mt 26.41

12. Kochaj bardziej Chrystusa i Jego Słowo aniżeli grzech. Walka z pokusą ma nie tylko charakter defensywny: nie mogę ulec. Ale i ofensywny: mam coś droższego, lepszego niż to. Mam coś lepszego niż chwilową przyjemność. Mam ustawiczną przyjemność życia blisko z Bogiem.

Kochaj Chrystusa i Jego Słowo nade wszystko. Kochaj je ponad grzech, który straci swoją atrakcyjność kiedy zobaczysz, że posiadasz coś o wiele cenniejszego niż przemijającą przyjemność grzechu. 

"Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was" - Jk 4.7

Nie tylko przeciwstawicie się diabłu, lecz również poddajcie się Bogu. Bez tego, jesteśmy skazani na porażkę.

13. Umocnij szczeliny w murze. Pokusa jest jak atak armii. Gdzie zwykle armia atakuje otoczony murami zamek? W słabe punkty, wyłomy w murze. W naszym życiu może to być brak opanowania, podatność na emocjonalne reakcje, rozwiązłość, używki, chciwość, lenistwo itp.

"Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem". - Prz 25.28.

Bierz kielnię i buduj swój mur. Zacznij od miejsc, w których widzisz szczeliny, gdzie diabeł najczęściej chce się przedostać. Jeśli sobie z czymś nie radzisz - udaj się do swojego duszpasterza. Drużyna piłkarska atakuje zwykle na skrzydłach, gdzie jest słabszy obrońca lub pomocnik. Trener nie wydaje instrukcji, by atakować po równo z każdej strony. 

14. Uciekaj od pokusy. Ciężko jest wypędzić ptaki z domu. Jednak można je wypędzić z komina zanim dostaną się do domu.

"Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca". – 2 Tm 2.22

"Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu, wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: Połóż się ze mną! Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór".- Rdz 39.11-12

Uciekaj. Unikaj sytuacji konfrontacji z pokusą. Diabeł bardzo chce, byś się na niej koncentrował. Chce byś zasiadł do stołu i zagrał z nim w jego grę o nazwie: Spójrz mi w oczy i spróbuj odejść. Tylko głupcy odpowiadają: Żaden problem! Co, ja nie zagram?! Co, ja nie wygram?!

15. Przywdziewaj codziennie duchową zbroję.

"Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się." - Ef 6.12-13

16. Pomyśl o konsekwencjach. Każdy grzech oddala nas od Boga. Każdy grzech niszczy naszą więź z Nim, zasmuca Ducha Świętego, który jest w nas. Nie pozwala nam owocować. Nie pozwala nam na prawdziwą radość, pokój. Natomiast trwanie w nim i jednoczesne utrzymywanie, że jest się chrześcijaninem powoduje w nas dwulicowość, zakładanie dwóch masek i odgrywanie dwóch ról. Dlatego robienie porządków z naszymi grzechami powinno przypominać porządki w domu. Nie zamiatamy brudów pod dywan. Nie przechowujmy grzechów na zasadzie: "kiedyś się tym zajmę". Jeśli przetrzymujemy w sercu niewyznane grzechy, to tak jakbyśmy dokładali kolejną rzecz do pokoju lub garażu. Z czasem nagromadzimy sobie tyle rzeczy, że kiedy będziemy chcieli zrobić porządek, nie będzie się gdzie ruszyć. Porządki róbmy na bieżąco.