sobota, 11 listopada 2017

Wolność jest środkiem, nie celem

Wolność jest ogromnym błogosławieństwem. Jednak nie jest celem. Jest środkiem do celu. Co jest celem? Celem wolności jest uczczenie Boga. Celem wyjścia Izraelitów na wolność z niewoli egipskiej było uwielbienie Jahwe: "Wypuść lud mój, aby mi służył!" (Księga Wyjścia 10.3). 

Nie wyszli na wolność, by budować społeczeństwo bez Boga. Społeczeństwo bez Boga właśnie opuścili. 

Radosnego Dnia Niepodległości! :-)