sobota, 30 grudnia 2017

Recenzja: Komentarz historyczno-kulturowy do Starego Testamentu


Recenzja: Komentarz historyczno-kulturowy do Starego Testamentu

Komentarz kulturowo-historyczny do Starego Testamentu to pozycja obowiązkowa dla każdego studenta Pisma Świętego. W jednym tomie omówione zostały kluczowe opisy wszystkich ksiąg Starego Testamentu, co jest z pewnością ewenementem na polskim rynku wydawniczym. Można się zastanawiać dlaczego powinniśmy poświęcać czas, by poznać tło związane z kulturą, historią, geografią i archeologią Izraela. Odpowiedź brzmi: ponieważ Bóg objawił się w historii, w konkretnym kontekście kulturowym. Chronologia, kultura, symbolika odgrywają ważną rolę w Bożej opowieści. Można wręcz powiedzieć, że są one Bożym językiem, w jakim postanowił do nas przemówić. Autorzy włożyli dużo pracy, by nam go przybliżyć.

Jak sami zauważają - często w tekst Biblii wczytujemy własne założenia kulturowe, własny punkt widzenia i nowoczesny sposób postrzegania świata. Skoro jednak objawienie oznacza skuteczne komunikowanie się, nie powinno nas dziwić, że Bóg, aby objawić nam siebie posłużył się znajomymi ludziom elementami.

Nie wszystkie trudne wersety są w komentarzu wyjaśnione, ale też nie taki jest jego cel. Jak piszą autorzy „książka ta nie stawia sobie celów apologetycznych, chociaż niektóre informacje z pewnością przydadzą się w przeróżnych dyskusjach. Jednak cele apologetyczne nie kierowały nami w wyborze i przedstawieniu zawartej tutaj informacji.” Nie ma tu szczegółowych wyjaśnień każdego problematycznego zagadnienia. Nie odnajdziemy odpowiedzi na pytania o to, czy dany tekst należy traktować jako narrację historyczną czy metaforę. Autorzy pozostawili wnioski Czytelnikowi dostarczając mu narzędzi o charakterze historycznym, geograficznym, archeologicznym.
W komentarzu mamy cenne przykłady ukazujące, że pewne idee, sposób myślenia obecny w starożytnym Izraelu można również niekiedy znaleźć w innych częściach starożytnego świata. Nie oznacza to zapożyczenia z innych kultur, stąd też autorzy komentarza unikają takich pojęć jak „wpływ”. Jest wiele odniesień do mitologii ościennych kultur i choć może to nasuwać podejrzenia, że autorzy uznają Stary Testament za księgę literacko zależną od nich, to jednak nie rozstrzygają czy chodzi tu o bezpośrednie czy pośrednie wpływy i zapożyczenia oraz kto od kogo był zależny. Biblia została tu pokazana na tle bogatego dziedzictwa kulturowego ówczesnych czasów, co stanowi o wartości tej pozycji.

Zdaniem autorów przywoływana niekiedy mitologia przypomina okno, przez które otwiera się widok na ludzką naturę. Jak czytamy we wstępie: wiele pism Starego Testamentu spełniało podobną rolę w kulturze Izraela, co mitologia w kulturach pogańskich: dostarczały literackiego mechanizmu, umożliwiającego zachowywanie i przekazywanie światopoglądu i wartości wyznawanych przez Izraelitów.

Po komentarz warto sięgać nie tylko na okoliczność przygotowania się do studium biblijnego, kazań czy dogłębnych studiów Biblii. Pozycja jest pisana zrozumiałym językiem, przystępnym dla każdego czytelnika Pisma Świętego. Jej układ jest bardzo przejrzysty: podział ksiąg biblijnych oraz rozdziałów. Będę do niej sięgał podczas lektury ksiąg Starego Testamentu. Komentarz z pewnością stanowi cenną pozycję „Prymasowskiej Serii Biblijnej” przybliżając czytelnikom biblijne realia, a poprzez to zrozumienie samego natchnionego tekstu. 

Autor:    John H. Walton, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas
Wydanie:    pierwsze
Data i miejsce wydania:    Warszawa 2014
Redakcja:    ks. prof. Waldemar Chrostowski
Tytuł oryginału    The IVP Bible Background Commentary: Old Testament
Wydawca:    Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Komentarz można zamówić TUTAJ.