piątek, 23 lutego 2018

Kanon zamknięty, kanon otwarty

Reformacja to wiara w zamknięty kanon natchnionego objawienia dla Kościoła jako reguły wiary i życia. Odejście od reformacji to wiara w otwarty kanon, a więc ciągle przekazywane natchnione objawienie poza Biblią.