piątek, 23 lutego 2018

Przyczyna niewiary

"Niewiara jest zwykle kwestią moralną, zanim stanie się intelektualną: mamy pewien sposób, w jaki chcemy żyć; mamy pewne rzeczy, które lubimy; mamy pewne rzeczy, o których nasz świat mówi, że są nienaruszalnymi standardami wolności osobistej, i jeśli nawet Bóg staje nam na drodze, to Bóg musi zostać przekształcony lub odrzucony". 

- Kevin De Young