poniedziałek, 4 czerwca 2018

Kiedy Bóg stał się Bogiem Ojcem?

Kiedy Bóg stał się Bogiem Ojcem? Odpowiedź brzmi: zawsze nim był, jest i będzie. 

Dlaczego to pytanie jest ważne? Ponieważ odpowiedź na nie objawia jakiemu Bogu zaufałeś. Odpowiedź na nie wiąże się z tym, w co wierzysz na temat Boga Ojca oraz Boga Syna? Jeśli bowiem Syn Boży nie jest Drugą Osobą Trójcy Świętej i został stworzony w czasie (jak nauczają niechrześcijańskie antytrynitarne wspólnoty, kulty i sekty), oznacza to, że również "ojcostwo" Boga powstało w czasieNie możemy bowiem mówić o Bogu (oraz o człowieku), że jest Ojcem jeśli jest sam

Samotny, jednoosobowy Bóg nie może być Bogiem Ojcem. Ojcostwo Boga (oraz ojcostwo w jego obrazach - ludziach) jest wyrazem relacji, więzi z Synem. Bóg był Ojcem zanim stał się naszym niebiańskim Ojcem. Był Ojcem zanim stworzył aniołów. Był Ojcem kogo? Był Ojcem Syna Bożego. Więź Ojca i Syna (i Ducha Świętego) to więź odwieczna. Nie było takiego czasu, gdy Bóg nie był Ojcem ponieważ nie było takiego czasu, gdy nie istniał Syn. Bóg nie stał się Ojcem w czasie. 

Dlatego stwierdzenie, że istniał okres, gdy był Ojciec, ale nie było jeszcze Syna - niesie druzgoczące konsekwencje dla samego Ojca. To bowiem wyznanie, że Bóg zmienił się w czasie i został Bogiem Ojcem w czasie, co jest poważnym odejściem od biblijnej wiary.