piątek, 15 czerwca 2018

Spotkanie z Bogiem

To była "teologia chwały", ale nie była to teologia biblijna. Pismo Święte głosi inne, zaskakujące przesłanie, że najgłębsze objawienie Bożego charakteru kryje się w słabości, cierpieniu i śmierci na krzyżu. Jest to dokładnym przeciwieństwem miejsca, gdzie ludzkość spodziewała się znaleźć Boga. 

- Tim Keller, Krocząc z Bogiem przez ból i cierpienie