wtorek, 3 lipca 2018

Europa i chrześcijaństwo

"Od chrześcijaństwa Europa nauczyła sie, że transcendentny porządek sprawiedliwości ma prawo osądu autorytetów publicznych i władzy - to, co dobre, nie jest po prostu czymś, co za takie zostało uznane przez ludzi sprawujących władzę". 

- George Weigel, Katedra i sześcian