poniedziałek, 9 lipca 2018

Jak oczyścić miasto z grzechu?

Biblijne przykłady Sodomy i Gomory, Niniwy, Izraela, Babilonu, Imperium Rzymskiego uczą, że oczyszczenie z grzechu: świata, naszego kraju, twojego miasta może przyjść tylko na jeden z dwóch sposobów: albo przez nawrócenie i krew Jezusa, albo przez Boży sąd.

Wybierz.