piątek, 6 lipca 2018

Liche to i słabe


Królestwo Boże rozpoczęło się na krzyżu. Przyszło w chwale, ale chwale, która ludzkim oczom jawiła się jako hańba, porażka. W taki sposób niekiedy postrzegamy Królestwo: porażka, dwie belki, nagi człowiek na krzyżu w otoczeniu garstki najwierniejszych. Liche to, słabe, małe. 

Jednak to, co jawi się jako pełne chwały, rozmachu – w Bożych oczach niekoniecznie jest pełne chwały. Sale pełne ludzi niekoniecznie oznaczają pełnię Bożej chwały. Z drugiej strony: garstka uczniów zgromadzona na pierwszym piętrze może doświadczyć obecności Jezusa, który przychodzi ze słowami: „Pokój wam”.