czwartek, 2 sierpnia 2018

Alternatywny Psalm 23: Rząd jest pasterzem moim
Alternatywny Psalm 23 

Rząd jest pasterzem moim
Wszystkiego mi brakuje
W publicznych urzędach pasie mnie
Do zależności od siebie prowadzi mnie. 
Budżet swój pokrzepia. 
Wiedzie mnie ścieżkami niesprawiedliwości
Ze względu na imię swoje. 
Choćbym nawet szedł jasną doliną,  
zła się ulęknę, bo rząd ze mną,
ZUS i emerytura mnie nie pocieszają. 
Zastawiasz przede mną biurokrację wobec przyjaciół moich,
Namaszczasz propagandą głowę moją, 
kielich mój nie przelewa się. 
Wysokie podatki towarzyszyć mi będą 
przez wszystkie dni życia mego.
I zamieszkam w domu na kredyt przez długie dni. 

Wersja 2.0.

Alternatywny Psalm 23

Rząd jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
W publicznych urzędach pasie mnie
Do zależności od siebie prowadzi mnie.
Budżet swój pokrzepia.
Wiedzie mnie ścieżkami niesprawiedliwości
Ze względu na imię swoje.
Choćbym nawet szedł jasną doliną,
zła się ulęknę, bo rząd ze mną,
ZUS i emerytura mnie nie pocieszają.
Zastawiasz przede mną biurokrację wobec przyjaciół moich,
Namaszczasz swą ideologią głowę moją,
Kielich propagandy przelewa się.
Wysokie podatki towarzyszyć mi będą
przez wszystkie dni życia mego.
I zamieszkam w domu na kredyt przez długie dni.