wtorek, 4 września 2018

7 dobrych powodów, aby przestać patrzeć na porno teraz


Tim Challies 


Są pewne tematy, do których wracam regularnie, a jeśli regularnie czytasz tę stronę, wiesz, że jednym z tych tematów jest pornografia. Wracam do niego raz po raz, ponieważ widzę zniszczenie, które ona wyrządza i widzę rozpacz tych, którzy się w niej znajdują. Mój cel na dziś jest prosty: chcę dać ci 7 dobrych powodów, dla których musisz przestać patrzeć na porno już teraz. 


1. Koszt dla twojej duszy 


Chcę zacząć tutaj: od kosztu twojej duszy. Jeśli jesteś pochłonięty pornografią i nie chcesz uśmiercić tego grzechu, masz wszelkie powody, by być zaniepokojonym stanem twojej duszy. Bóg obiecuje, że jeśli nas zbawi, otrzymamy nowe pragnienia i nowe uczucia. Będziemy posiadali nie tylko zdolność, ale także pragnienie, aby zastąpić grzech świętością, a niemoralność czystością seksualną. Jeśli nie odczuwasz smutku z powodu swojego grzechu, jeśli nie masz prawdziwego pragnienia zwycięstwa, jeśli raz po raz lekkomyślnie wybierzesz swój grzech ponad swoim Zbawicielem, musisz zadać sobie następujące pytanie: czy kocham pornografię na tyle, aby pójść za nią aż do piekła? Jeśli ten grzech nadal będzie dominował w twoim życiu, może to być  dowodem na to, że nie masz zbawczej, uśmiercającej grzech wiary. Ze względu na dobro swojej duszy przestań patrzeć na pornografię. 


2. Koszt dla twojego bliźniego


Nawet ci, którzy prawie nic nie wiedzą o wierze chrześcijańskiej, znają przykazanie, że chrześcijanie są wezwani, aby "kochać bliźniego jak siebie samego". Podobnie jak Jezus, chrześcijanie powinni okazywać szacunek i traktować innych jako wyższych od siebie, stawiać troski innych ludzi ponad swoimi. Pośród wszystkich ludzi, chrześcijanie powinni wiedzieć, że pornografia wymaga wysokich kosztów od tych, którzy ją tworzą - kosztów dla ich ciał, dla ich dusz, dla ich psychicznego samopoczucia, dla ich godności, dla ich przyszłości. Ogromna ilość pornografii, którą lubisz, jest tworzona przez ludzi wbrew ich woli. Prostym faktem jest to, że oglądając porno, oglądasz gwałt i czerpiesz z tego przyjemność. Stajesz się chętnym uczestnikiem przemocy seksualnej i pozwalasz aktorce na ekranie cierpieć dla twojej przyjemności. Ze względu na bliźniego przestań patrzeć na pornografię. 


3. Koszty dla twojego Kościoła 


W czasach, gdy Kościół chrześcijański woła o większą liczbę i lepszych przywódców, całe pokolenie młodych mężczyzn i kobiet infantylizuje się poprzez poświęcanie się pornografii. Są w ciągłym porno-letargu, okresie pomiędzy przekonaniem o grzechu, a determinacją, by zrobić wszystko, aby go powstrzymać. W tym czasie stale wybierają niemoralność seksualną ponad Bogiem, a ich duchowy wzrost jest zahamowany. Ze względu na swój Kościół przestań patrzeć na pornografię. 


4. Koszt dla twojej rodziny 


Obecnie rzadko który pastor nie widział rodziny, która nie rozpadłaby się pod wpływem pornograficznego uzależnienia. Mężczyźni rozrywają swoje rodziny w imię niedozwolonych przyjemności; kobiety unikają uwagi swoich mężów, aby czytać lub patrzeć na to, co zakazane, a co wydaje się obiecywać większą i łatwiejszą satysfakcję. Dzieci są narażone na pornografię poprzez ślady pozostawione przez rodziców. Ojcowie zapraszają szatana do domu poprzez zaangażowanie w to, czego Bóg zabrania, a co szatan kocha. Ze względu na swoją rodzinę przestań patrzeć na pornografię. 


5. Koszt dla twojej misji 


Nakaz posłannictwa naszego Pana jest pilnym nakazem, ponieważ jest sprawą życia wiecznego i śmierci. Czas jest krótki, a piekło jest wieczne, co czyni misję chrześcijańską sprawą pilną. A jednak tak wielu chrześcijan jest rozproszonych przez coś tak złego i marnotrawnego jak pornografia. Ich uwaga zostaje zatrzymana, ich energia wyczerpana, a ich użyteczność podważona. Don Whitney dobrze powiedział: "Jeśli w niebie są jakiekolwiek żale, to tylko dlatego, że nie wykorzystaliśmy naszego ziemskiego czasu bardziej dla chwały Bożej i dla wzrostu w Jego łasce. Jeśli tak jest, może to być jedyne podobieństwo nieba z piekłem, które będzie wypełnione bolesnymi rozpaczami nad tak głupio zmarnowanym czasem.” Ze względu na swoją misję i powołanie, przestań patrzeć na pornografię. 


6. Koszt dla twojego świadectwa 


Chrześcijanie są powołani do tego, by być odmiennymi, wyróżniać się od reszty świata swoimi pragnieniami i zachowaniem. Chrześcijanie powinni uśmiercać grzech i pokazywać moc Boga w usuwaniu, niszczeniu wszystkich przeciwników. A jednak świadectwo tak wielu chrześcijan zostało złamane, gdy prymitywna prawda wyszła na jaw i kiedy inni dowiedzieli się, że z jednej strony wyznają wiarę w Chrystusa, a z drugiej są trawieni żądzą. Rodzice podważają ewangelię, którą opowiadali swoim dzieciom, duchowni podważają ewangelię, którą głosili swoim wspólnotom. Dla dobra twojego świadectwa przestań patrzeć na pornografię. 


7. Koszt dla twojego Zbawiciela 


Lekceważąc problem pornografii, lekceważysz śmierć Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś chrześcijaninem, przyznajesz w swoim wyznaniu wiary, że koszt przebaczenia nie mógł być niższy aniżeli śmierć umiłowanego Syna Bożego. Jezus cierpiał i umarł za twój grzech. Jak więc możesz, jako chrześcijanin, bawić się nim i traktować go lekko? Jak możesz do niego przylgnąć? Jak powiedział Charles Spurgeon: "Grzech został przebaczony za taką cenę, że nie możemy odtąd traktować go jako błahostki.” Na litość boską, przestań patrzeć na pornografię! 

tłum. Pawel Bartosik 

źródło (za zgodą autora)

Autor jest starszym kościoła Grace Fellowship Church w Toronto w Kanadzie, autorem i recenzentem książek. Ma żonę i trójkę dzieci. Prowadzi blog: challies.com