czwartek, 21 marca 2019

Dwa rodzaje chleba


Pierwsze kuszenie szatana wobec Jezusa dotyczy jedzenia (Mt 4.1-3). Chodziło przede wszystkim o to, że diabeł chciał odebrać Jezusowi wiarę i ufność w Boże miłosierdzie. Pragnął mu zaszczepić w sercu myśl, że Bóg o nim zapomniał, nie przyjmie jego modlitwy i pozwoli mu umrzeć z  głodu, żałując mu kawałka chleba. Szatan podpowiada, by Jezus myślał jedynie o chlebie i nie zważał na Boże Słowo. 

Również w sercu naszych pokuszeń jest myśl, która mówi: Bóg się o ciebie nie troszczy, będziesz głodny. Sięgnij po chleb według swojej metody. Bóg nie prowadzi cię do chwały, lecz do nieszczęścia.

Oczywiście fizyczne potrzeby są ważne, lecz lojalność wobec Boga jest jeszcze ważniejsza. Chleb jest ważny, ale nie żyj samym chlebem. Zadbaj nie tylko o potrzeby ciała, ale i o potrzeby duszy. Skieruj swoje pragnienia nie tylko na chleb, który wyrasta z ziemi, ale na chleb, który przyszedł z nieba na świat.

Marcin Luter napisał na ten temat: Obroni się przed taką pokusą ten, kto się nauczy od Chrystusa, że istnieją dwa rodzaje chleba. Pierwszy i najlepszy to chleb, których pochodzi z nieba, czyli Boże Słowo. Drugi, ten pomniejszy, to chleb doczesny, który wyrasta z ziemi. Jeżeli tylko posiadam ten pierwszy i najprzedniejszy chleb niebiański i nie daję się od niego odwieść, to nie braknie mi także doczesnego chleba. Wcześniej musiałyby się kamienie w chleb przemienić. Ci drudzy natomiast, którzy o chleb niebiański nie dbają, a troszczą się jedynie o chleb doczesny, to napełniając brzuch, kładą się  i umierają. Nie są w stanie dóbr swoich skonsumować, ale muszą je pozostawić, a tam, gdzie idą, wiecznie z głodu umierać.

Oczywiście nie mamy gardzić Bożymi darami. Mamy je używać jak ludzie. Jednak będziesz wiedział jakie jest miejsce pracy na chleb powszedni, jak ważny on jest, jeśli zrozumiesz, że chleb z nieba jest ważniejszy. Korzystanie z Bożych darów jest jak uczenie się gry na instrumencie. Masz piękną gitarę, ale musisz nauczyć się jak ją nastroić i zagrać dany dźwięk. To dotyczy codziennego życia. Aby wydobyć z niego to, co najpiękniejsze, weź Biblię i naucz się co do czego służy. Do czego służy ten przycisk (trzymając się obrazu instrumentu), to pudło, ta główka, ta struna, gdzie ją nacisnąć, którym palcem i kiedy zmienić akord…