sobota, 11 maja 2019

Czy możliwość oznacza przyzwolenie?

Bez granicy, jaką stawia człowiekowi Biblia, ludzie nie mają żadnej granicy pomiędzy tym, co "mogą" robić, a tym, co "powinni" robić. Bez Biblii - "być w stanie" coś zrobić (bo umożliwiają to procesy w przyrodzie, które nas ukształtowały) oznacza przyzwolenie na to.