sobota, 11 maja 2019

Katolicka uczynkowość vs. protestancka poprawność?

Katolicka sprawiedliwość dzięki dobrym uczynkom, choć nie przynosi życia wiecznego, jest lepsza niż mniemanie niektórych protestantów o sprawiedliwości dzięki poprawnej doktrynie. Wiara w sprawiedliwość dzięki dobrym uczynkom, choć nie oczyszcza z grzechu i nie przynosi zbawienia, przynajmniej przynosi jakąś korzyść bliźniemu. Podczas gdy wiara w sprawiedliwość dzięki poprawnej doktrynie przynosi jedynie brak miłości, dumę i pychę. 

Odpowiedzią na obie tendencje jest powrót do biblijnej wiary w sprawiedliwość dzięki ofierze Chrystusa, która jest dla nas skuteczna przez wiarę widoczną w uczynkach miłości, dobroci i miłosierdzia.

Inspiracja: Herman Bavinck, The Certitude of Faith