poniedziałek, 13 maja 2019

Masz w swej duszy kubki smakowe

Aiden W. Tozer

Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry - Psalm 34.9


Aiden W. Tozer

Obstaję przy tym, że skuteczne głoszenie kazań o Jezusie Chrystusie, właściwie rozumiane, wytworzy u wierzących chrześcijańskie przeżycia. Co więcej, jeżeli kazania nie przysparzają wierzącemu duchowych przeżyć i dojrzałości to takie kaznodziejstwo nie oddaje wiernie Chrystusa objawionego w Piśmie Świętym.

Pozwólcie mi to powiedzieć raz jeszcze innymi słowy: Chrystus Biblii nie może być właściwie poznany dopóki we wnętrzu wierzącego nie pojawi się doświadczenie Jego Osoby, gdyż nasz Zbawiciel i Pan udostępnia siebie samego ludzkiemu doświadczeniu.

Kiedy Jezus powiada: Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni (Mt 11:28), wówczas oznacza to zaproszenie od duchowego przeżycia. Mówi: czy zgodzisz się przyjść? Czy jesteś zdecydowany? Wtedy przyjdź, przyjdź teraz!

Tak, nasz Pan oddaje się nam w doświadczeniu. Dawid powiada z Psalmie 34: Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Mniemam, że Dawid starannie wyraził to, co myślał. 

Zapewne Duch Święty przemawiał przez Dawida: masz w swej duszy kubki smakowe, doświadczania duchowych rzeczy. Skosztuj i zobacz, że Bóg jest dobry!

Panie, dziś wielką potrzebą ludzi w naszych kościoła i poza nimi, jest doświadczanie "czegoś prawdziwego" - Boga w pełni Jego mocy, majestatu i osobistego zaangażowania w naszym życiu. Pomóc mi być inspiracją dla innych w kosztowaniu Ciebie, Panie.

Aiden W. Tozer, Poranki z Bogiem, Wydawnictwo CLC, Katowice 2016.