piątek, 19 lipca 2019

Krótki katechizm o aborcji


 1. Czym jest aborcja?
Aborcja jest mordowaniem nienarodzonych ludzi.
 1. Dlaczego więc prawo wielu krajów zezwala na nią?
Prawo wielu krajów zezwala na mnóstwo innych niegodziwych rzeczy.
 1. Dlaczego więc nazywana jest „zabiegiem” lub „przerywaniem ciąży”?
Ponieważ morderstwo nie kojarzy się z niczym dobrym.
 1. Kiedy zaczyna się ludzkie życie?
Zgodnie z Pismem Świętym człowiek jest uformowany już w łonie matki, a jego życie rozpoczyna się – jako Boży dar – od momentu poczęcia (Ps 139.13).
 1. Czy możesz wskazać biblijne argumenty za tym stwierdzeniem?
– Nienarodzone dzieci były w pełni chronione Prawem (Wj 21.22-23).
– Bóg utworzył Jeremiasza w łonie matki (Jer 1.5)
– Samson będzie nazwany Nazarejczykiem Bożym od poczęcia (Sdz 13.5)
– Jakub i Ezaw trącali się nawzajem w łonie matki (Rdz 25.22)
– Hiob rozważa co stałoby się z nim gdyby zginął jeszcze w łonie matki (Jb 3.3; 13.19)
– Człowiek jest grzesznikiem od poczęcia (Ps 51.7)
– Dawid dziękuje za ukształtowanie go w łonie matki (Ps 139.13-16)
– Jan Chrzciciel był napełniony Duchem Świętym i poruszył się z radości w łonie Elżbiety w reakcji na pozdrowienie Marii (Łk 1.44)
– Pan Jezus został poczęty z Ducha Świętego w łonie Marii (Łk 1.31)
 1. Kiedy rozpoczyna się ludzkie życie z medycznego punktu widzenia?
Odpowiedzi natury i medycyny są zgodne z odpowiedzią Pisma Świętego. Życie człowieka rozpoczyna się w momencie gdy ludzkie nasienie zapładnia ludzkie jajo. Każda unikalna, genetyczna kompozycja jest uformowana w ten sposób. Do tego momentu nie możemy mówić o ludzkiej osobie. Od tego momentu – powinniśmy.
 1. Kiedy rozpoczyna się ojcostwo? Kiedy rozpoczyna się macierzyństwo?
Ojcostwo i macierzyństwo wraz z ich odpowiedzialnościami rozpoczynają się od momentu poczęcia dziecka.
 1. Czy nienarodzone płody są więc ludźmi?
Tak. Są ludźmi stworzonymi na Boży obraz i podobieństwo. Kto je niszczy – nienawidzi Bożych obrazów i Bożego świadectwa w Jego świecie.
 1. Dzieci w łonie matki nie wyglądają jak ludzie. Nie mają palców, zębów, nóg, włosów…
Są ludzie, którzy nie mają palców, zębów, rąk, włosów. Wygląd człowieka podlega zmianom na różnych etapach rozwoju.
 1. Czy jednak nie są całkowicie uzależnione od życia matki?
Jednoroczne dziecko również jest zależne od swojej matki.
 1. Czy jednak zwolennicy aborcji nie mają prawa do innych definicji?
Mają. Jednak nie wolno im, ani komukolwiek innemu zabijać nienarodzonych ludzi.
 1. Ale ich zdaniem to nie są ludzie.
Według nazistów Żydzi nie byli w pełni ludźmi. Według rasistów ciemnoskórzy i Aborygeni nie byli w pełni ludźmi. Odbieranie komuś człowieczeństwa nie jest niczym nowym w uzasadnianiu wyrządzanego wobec niego zła. Zwykle jednak zwolennikom aborcji wcale nie trzeba udowadniać, że jest ona czymś złym. Dobrze to wiedzą. Mimo tego są za prawem do jej wykonywania.
 1. Dlaczego domagają się takiego prawa?
Ponieważ nade wszystko umiłowali siebie i własną wygodę. Zabijane dzieci są ofiarami składanymi egoistycznemu bożkowi o imieniu „Ja”.
 1. A jednak mało który zwolennik aborcji przyzna, iż uważa nienarodzone dzieci za ludzi.
Gdyby aborcjoniści uważali, że nie chodzi o ludzi, byłoby tak, jak w przypadku osoby głoszącej, że usunięcie ślepej kiszki jest morderstwem – robiono by o tym skecze, dobrze przy tym by się śmiano i pukano by się w głowę. Nikt nie oburzałby się na upublicznianie zdjęć ze szczątkami zmasakrowanych małych ciał i na filmy demaskujące handel ludzkimi organami nienarodzonych dzieci przez pro-aborcyjną organizację „Planned Parenthood”. Obrońcy życia nienarodzonego często spotykają się z agresywnymi i ciężkimi atakami, ponieważ dotykają sumienia. Ludzie domagający się „prawa do aborcji” w głębi serca dobrze wiedzą czym ona jest. Stąd te mocne reakcje. Każdy zwolennik aborcji patrząc na swoje prenatalne zdjęcia stwierdza: „To ja”.
 1. Czy aborcja nie powinna być kwestią prywatnego wyboru?
Nie. Prywatne morderstwo nie powinno być chronione i przyzwalane przez prawo. Podobnie jak prywatny gwałt lub inne poważne przestępstwo.
 1. Czy zamiast pisania i czytania o tym, nie lepiej byłoby zająć się praktyczną pomocą matkom?
Zapewne przez nieuwagę pominąłeś „… oraz ich nienarodzonym dzieciom”. Rozprzestrzenianie informacji nt. zła aborcji jest formą przestrogi dla wszystkich rodziców, a więc jedną z wielu możliwych form pomocy wobec nich oraz ich nienarodzonych dzieci.
 1. Czy jednak na tym powinna się ta pomoc zakończyć?
Nie. Jeśli jej szukasz – zadzwoń.
 1. Czy aborcja nie jest jednak sprawą kobiet, zaś mężczyźni nie powinni wypowiadać się w tych kwestiach?
Tak jak kobiety mają prawo sprzeciwiać się mordowaniu ludzi przez mężczyzn, tak mężczyźni mają prawo (a nawet powinni) sprzeciwiać się zabijaniu ludzi przez kobiety. Nawet jeśli tą kobietą będzie matka.
 1. Czy aborcja nie powinna być dozwolona w sytuacji gwałtu?
Jest to wyjątkowa i trudna sytuacja, dlatego z wszelką wrażliwością i zrozumieniem dramatu ofiar powinniśmy zauważyć, że w sytuacji gwałtu mamy do czynienia z trzema osobami: dwie z nich są niewinne, zaś jedna winna. Nie powinniśmy karać osoby niewinnej w miejsce winowajcy. Nie powinniśmy karać dziecka za grzech ojca.

Pozwól, że zadam pytanie: która z poniższych istot ludzkich jest poczęta z gwałtu? Która z nich nie ma prawa do życia i do bycia kochaną?


 1. Czy aborcja powinna być dozwolona jeśli istnieje pewność, że dziecko urodzi się chore?
Nie. Chore dzieci mają takie samo prawo do życia jak każda inna istota ludzka.
 1. Czy zwolennicy aborcji nie chcą po prostu pomóc młodym dziewczynom w ułożeniu normalnego życia w czasie ich trudów?
Jeśli „normalne życie” oznacza życie z krwią na sumieniu, to nie – nie jest to forma pomocy młodym dziewczynom.
 1. Czy chrześcijanie poprzez prawne uchwały chcą   „na siłę” umoralniać społeczeństwo?
Po pierwsze: Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów, jednak nikt z nas nie ma prawa zabijać ludzi. Po drugie: Każda legislacja służy wprowadzaniu jakiegoś systemu etycznego. Kiedy rząd uznaje kradzież za bezprawie to wprowadza szacunek do cudzej własności (dobre legislacje mają więc pozytywny wydźwięk). Kiedy rząd uznaje zabójstwo za bezprawie, to wprowadza szacunek dla ludzkiego życia oraz ludzkiej godności. Dlatego pytanie nie brzmi: „Czy jesteś za wprowadzeniem prawa, które narzuca społeczeństwu jakiś kodeks etyczny?” Pytanie raczej brzmi: „Za narzuceniem społeczeństwu jakiego kodeksu etycznego się opowiadasz? Chroniącego życie, czy dającego przyzwolenie na niszczenie go?”. Po trzecie: Legislacja może zapobiec rozprzestrzenianiu się zła, destrukcji społeczeństwa, rodziny i życia ludzkiego. Powinniśmy stawać po stronie uciśnionych, najmniejszych i bezbronnych ponieważ po ich stronie staje Chrystus. Tego wymaga również od nas.
 1. A jeśli ktoś nie wierzy w Chrystusa?
To za mały powód, by otrzymać przyzwolenie na zabijanie ludzi.
       24. Czy zwolennicy pro-life nie są zbyt oskarżycielscy? 
Oczywiście obrońcy życia nienarodzonego wpadają niekiedy w osądzający ton, co nie pomaga w szukaniu pomocy i rozwiązania. Jednak odpowiedzią na postawę braku miłości wśród niektórych obrońców życia, nie jest odmawianie nienarodzonym ludziom człowieczeństwa i prawa do życia. Odpowiedzią jest miłość, łagodność, wsparcie, a jednocześnie odwaga i uczciwość w przekazywaniu informacji. 
       25. Dlaczego zwolennicy pro-life tak wiele mówią o prawach nienarodzonych dzieci, a tak mało o prawach i wspieraniu ich matek? 

Nie uważamy, że musimy wybierać między jednym i drugim. Częściej skupiamy się na narracji o ochronie życia nienarodzonych dzieci, ponieważ to właśnie one pozbawione są prawnej i informacyjnej ochrony. Oczywiście prawo matki do życia i prawo dziecka do życia powinny być jednakowo respektowane. W sytuacji zagrożenia któregokolwiek z nich, należy dążyć do jego ratowania.

        26. Co jeśli dokonałam aborcji?
Nazwij ten grzech po imieniu: zabójstwo własnego dziecka. Szczerze go żałuj, wyznaj Chrystusowi oraz przyjmij przebaczenie z Jego rąk. On nie odrzuci nikogo, kto do Niego przychodzi z autentyczną wiarą w szczerym żalu za popełnione grzechy (Jn 6.37).