środa, 31 lipca 2019

Rodzice, nie jesteście w stanie zbawić swoich dzieci

Rodzice, nie jesteście w stanie zbawić swoich dzieci. Nie możecie po prostu nacisnąć przycisku lub podjąć decyzji i być podstawą ich zbawienia. Oczywiście nie możecie być ich zbawczą łaską, ale nakazano wam naśladować tę zbawczą łaskę i przybliżać ją, aby przenikała atmosferę waszego domu.

Douglas Wilson, Why Children Matter