poniedziałek, 22 lipca 2019

Wiara czy świadoma wiara?

Biblia naucza: Łaską zbawieni jesteście przez wiarę (Ef 2:8). Nie zaś przez: 
- "świadomą" wiarę 
- "dojrzałą" wiarę 
- "ukształtowaną" wiarę 
- wiarę po 7 roku życia 
- wiarę, która potrafi odpowiadać ateistom 
- wiarę, która pamięta dzień, w którym się pojawiła 
- wiarę, która potrafi opowiadać o sobie 
- wiarę wyjaśniającą cierpienie, pokuszenie i problemy życiowe 
- wiarę, która rozumie doktrynę usprawiedliwienia, uświęcenia i uwielbienia 

Przed przyjęciem osoby dorosłej do naszego kościoła wymagamy wyznania wiary w Jezusa jako w pełni Boga, w pełni człowieka, Pana i Zbawiciela. Nie stawiamy ludziom większych wymagań niż Bóg. Przeciwieństwem byli Galacjanie (Gal 5:4), dla których wiara Bogu to było za mało. Choć nie zaprzeczali konieczności wiary, to jako kryterium Bożej akceptacji dodawali konieczność przestrzegania przez pogan Prawa Mojżeszowego. 

Możemy zostać zaskoczeni, jeśli dodając własne wymagania do Bożego zbawienia, sami znajdziemy się poza łaską, zaś Boże Królestwo ujrzą ci, którym je odmawiamy. "Świadoma" wiara? Wiara, która pamięta dzień, w którym się pojawiła? Zatrzymaj się. Wiara.