środa, 18 września 2019

Jak Gdańszczanie mogą się bronić przed "równościowymi" działaczami?

W Gdańsku powstało tzw. Gdańskie Centrum Równego Traktowania. 

Jak podaje strona GCRT pilotażową partnerską sieć 7 punktów współtworzą m.in. Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, TOLERADO Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT+, czy też przedstawicielki organizacji feministycznych biorące udział w Trójmiejskich Manifach z hasłami "Z kobietami nie wygracie" itp.

Trudno posądzać więc Gdańskie Centrum Równego Traktowania o apolityczność i światopoglądową neutralność (nic takiego nie istnieje w przyrodzie). Istotna jest przy tym informacja na oficjalnej stronie, że działalność punktu utrzymywana jest ze środków Miasta Gdańsk.  

Oczywiście dążenia zmierzające do okazywania szacunku każdemu człowiekowi 
są godne pochwały. Miłość bliźniego i szacunek dla każdego to owoc, który rośnie na drzewie krzyża. Wszak Bóg stworzył nas na Swój obraz, a Chrystus żył i umarł ze względu na nas - grzeszników, dając nam przykład jak mamy miłować i traktować innych. 

Co więc możemy zrobić, gdy doświadczamy przejawów dyskryminacji ze strony "równościowych" działaczy, ich krzywdzących ocen, kiedy w kulturalny i pełen szacunku sposób wyrażamy nasze zdanie nt. zacierania różnic wynikających z płci lub dokonujemy moralnej oceny ludzkiej seksualności? 

Co możemy zrobić jako rodzice, gdy doświadczamy przejawy przemycania naszym dzieciom/młodzieży lewicowej ideologii lansowanej m.in. Krytykę Polityczną, ruchy LGBT, radykalnego feminizmu, edukatorów seksualnych itp. pod płaszczykiem  "polityki równościowej", "edukacji seksualnej" i "zwalczania dyskryminacji"? 

Co możemy zrobić, gdy "specjaliści" od "standardów równościowych i standardów antydyskryminacyjnych", na wzór TEGO PANA, będą chcieli prowadzić swoje warsztaty edukacyjne dla naszych dzieci?

Co możemy zrobić, gdy ideologiczna placówka firmowana i finansowana przez Miasto stawia siebie w roli arbitra w opiniowaniu sytuacji, które dotyczą np. etycznej oceny zachowań seksualnych?

Kilka propozycji:

➡️  Nie obrażaj ludzi. Dyskutuj z poglądami, nawet gdy druga strona tego robi i jesteś przez nią obrażany i szufladkowany. Nie walcz z ludźmi. Walcz o ludzi. 

➡️  Zachęcam do kontaktu z dyrekcją szkoły/wychowawcą dziecka, Radą Rodziców ilekroć widzicie, że Waszym dzieckiem są zainteresowani różni "edukatorzy seksualni" i działacze "równościowi" walczący m.in. o "realizację jego praw seksualnych", lansujący pojęcie "płci kulturowej" (gender) itp.

➡️  Zgłaszajcie się do szkolnych Rad Rodziców. Dzięki temu będziecie mieli wiedzę kto i co będzie przekazywał uczniom. 

➡️  Zgłaszajcie do "Gdańskiego Centrum Równego Traktowania" wszelkie przejawy braku tolerancji i dyskryminacji waszych przekonań. Np. usunięcie przez Facebook wpisu: "Jestem za oddzieleniem ideologii LGBT od państwa". Nagłaśniajcie jak przebiegała pomoc w waszej sprawie.

➡️  Obnażajcie wszelkie manipulacje ideologiczne podpierające się określeniem "rzetelna wiedza". Pytajcie o źródła pozytywnej oceny zachowań seksualnych, które Pismo Święte opisuje jako grzeszne i niemoralne. Jaka wiedza i gałąź nauki dokonuje etycznych ocen? 

➡️  Nie podpisujcie zgody na udział Waszych dzieci w "równościowych" zajęciach dodatkowych zanim nie dowiecie się kto je prowadzi i jaki jest scenariusz spotkania z uczniami.

➡️  Nagłaśniajcie w mediach przypadki szkolnych zajęć, na których uczniowie słyszą zachętę do "bezpiecznego seksu" (z użyciem prezerwatywy), masturbacji, lub gdzie wmawia się im, że homoseksualizm, biseksualizm są naturalnym, uprawnionym i zdrowym sposób wyrażania seksualności.  

➡️  Jeśli jesteście chrześcijanami, to w sytuacjach, gdy macie do czynienia z zachowaniem motywowanym uprzedzeniami wobec Boga - proszę zachowajcie wiarę, miłość i odwagę. Nie traktujcie tych rzeczy personalnie. Tu nie chodzi o Was. Tu chodzi o Chrystusa i Jego Słowo.

Jeśli z powodu swoich przekonań wyrażanych z kulturą i szacunkiem bliźniego spotkałeś się z przejawami dyskryminacji, wyzwiskami, krzywdzącymi łatkami ze strony środowisk "równościowych" - proszę o kontakt. Jeśli szukasz pomocy, zachęty w wychowaniu i edukacji swojego dziecka - z pewnością znajdziesz je wśród wielu duszpasterzy i chrześcijańskich pedagogów w Trójmieście. 

Kontakt z naszą parafią: 
tel. 605 282 417
e-mail: gdansk@reformacja.pl