wtorek, 1 października 2019

Kupieni za świecką zupę

"Świat Zachodu odrzuca dzisiaj Boży autorytet i Jego Prawo. Charakteryzuje się wysokim stopniem antynomianizmu, "anty-prawa". Deprawacja człowieka była oczywiście widoczna od samego Upadku. Tak starożytne, jak i współczesne cywilizacje popełniały najobrzydliwsze zbrodnie, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Perwersja przenikająca Cesarstwo Rzymskie jest niemal przysłowiowa. Jednak świat zachodni kształtowany był w dużej mierze przez historyczne, ortodoksyjne chrześcijaństwo. Kiedy my, chrześcijanie obserwujemy różne przejawy zła przenikającego współczesne życie, mamy do czynienia nie tyle ze złem jako takim (wystarczająco obrzydliwym samym w sobie), ale z odstępstwem dokonującym się w ramach niegdyś pobożnej, chrześcijańskiej kultury, w której całe narody ochoczo wyrzekają się swego chrześcijańskiego pierworództwa w zamian za odrobinę świeckiej zupy".

- Andrew Sandlin, Wprowadzenie do postmilenizmu