sobota, 12 października 2019

Nie kopiuj przeżyć innychAiden W. Tozer

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. - List do Efezjan 2:10


Powinniśmy być pełni świadomi tego, że w ciele Chrystusowi nie jesteśmy zainteresowani tworzeniem chrześcijan według tej samej formy.

To słowo przestrogi dotyczy chrześcijańskiego doświadczenia - nie istnieje żaden wzór lub formuła identycznych chrześcijańskich przeżyć. W rzeczywistości sprawą tragiczną jest, gdy chrześcijanie próbują upodabniać się jedni do drugich w ich wierze i życiu chrześcijańskim.

Prawdopodobnie bywam za bardzo powściągliwy w kwestii składania świadectwa o moich własnych przeżyciach, ponieważ nie chcę, by ktokolwiek uległ pokusie, by starać się skopiować to, co Pan dla mnie uczynił.

Bóg obdarzył każdego z nas indywidualnym temperamentem i odrębnymi wyróżnikami, dlatego zadaniem Ducha Świętego jest wypracowanie, zgodnie z Jego pragnieniami, szczegółów chrześcijańskiego doświadczenia. Różnić się będą zależnie od osobowości.

Tego możemy być pewni: Jeśli kiedykolwiek ktoś prawdziwie spotka Boga w wierze i oddaniu Ewangelii, to będzie miał świadomość i wyraźnie poznanie szczegółów tej duchowej przemiany! 

Panie, pomóż mi być wiernym szafarzem darów danych mi przez Ciebie do użytku w Kościele.

Aiden W. Tozer, Poranki z Bogiem, Wydawnictwo CLC, Katowice 2016