sobota, 19 października 2019

Nieczystość i obmycia w Księdze Kapłańskiej

Jeśli chodzi o prawa dotyczące czystości w Księdze Kapłańskiej, zauważmy dwie rzeczy: 

1. Ludzie bardzo często stawali się nieczyści, ale nieczystość oznaczała tylko, że nie mogłeś czcić Boga w sanktuarium. Bóg nauczał w ten sposób, że wszystko jest zawsze w jakiś sposób powiązane z Nim, szczególnie nasze ciała; to, co jemy i co dotykamy. 
2. Jedyną rzeczą wymaganą dla większości nieczystych było obmycie się. Kiedy to zrobiłeś, wówczas wieczorem byłeś czysty. Bardzo proste. Bóg nauczał w ten sposób, że przebaczenie i oczyszczenie są tak naprawdę cudownie proste. Jeśli wyznajemy nasze grzechy - On oczyszcza nas od wszystkich naszych nieprawości. Za.Każdym.Razem. Jego miłosierdzie wschodzi na nowo każdego poranka. 

- Toby Sumpter