sobota, 2 listopada 2019

Przyjdź i wzrastajEucharystia nie jest nagrodą, którą otrzymujemy za bycie godnymi. Jest to środek łaski, nie zaś nagroda za dobre uczynki. To posilenie nie za dobre uczynki, lecz do dobrych uczynków.

Najpierw jemy, po czym jesteśmy umocnieni, zachęceni. Nie powinniśmy dążyć do tego, aby rosnąć zdrowo i silnie, a następnie szukać jedzenia jako nagrody. Jesteśmy słabi dlatego potrzebujemy tego, co Bóg nam daje przy Jego Stole.

Bóg chce abyśmy wzrastali miłości. Wieczerza jest jednym z instrumentów, który ma temu służyć. Bóg chce abyśmy wzrastali w wierze i dojrzałości. Wieczerza jest jednym z instrumentów, który ma temu służyć. Bóg nie mówi: przyjdź, gdy jesteś dojrzały. Mówi: przyjdź jeśli pragniesz dojrzałości w Chrystusie.

Jeśli jesteś ochrzczony i nie jesteś pod dyscypliną kościelną - jesteś zaproszony. Nie dostajesz chleba i wina za bycie dobra osobą. Dostajesz chleb i wino, abyś wzrastał do bycia dobrą osobą. Jesteś zaproszony nie ze względu na to, co zrobiłeś, ale dlatego, ze Bóg w swojej łasce coś zrobił dla ciebie.

Wieczerza Pańska jest zaproszeniem dla wszystkich ludzi. Lecz zaproszeniem do różnych rzeczy:
- Dla tych, którzy są wierzący, ale nie są ochrzczeni, jest zaproszeniem, aby zostali ochrzczeni i dołączyli do kościoła.
- Dla tych, którzy nie są nawróceni, aby się nawrócili.
- Dla ochrzczonych i wierzących jest wezwaniem do przyjścia na ucztę Jezusa.