sobota, 18 stycznia 2020

Jasno i odważnie

„Dowiadujemy się na przykład, że stosunek seksualny zarezerwowany jest wyłącznie do heteroseksualnego małżeństwa, które powinno trwać całe życie (Rdz 2:24; Mk 10:5-9; 1 Tes 4:3-5). Co więcej, odkąd małżeństwo zostało ustanowione przy stworzeniu, owe boskie standardy dotyczą wszystkich, nie tylko wierzących. Dlatego niemożliwe jest ograniczenie wiernego nauczania na temat biblijnej etyki seksualnej tylko do wspólnoty kościoła; musimy również brać udział w publicznej dyskusji na temat małżeństwa, rozwodu, powtórnego małżeństwa osób rozwiedzionych i związków homoseksualnych. Chrześcijanie powinni dogłębnie omawiać te kwestie i powinni używać ambony, aby robić to jasno i odważnie”.

- John Stott, The Challenge of Preaching