wtorek, 25 lutego 2020

O zaangażowaniu w lokalnym Kościele

Uri Brito

Drogi przyjacielu,

Piszę z troski o twoją duszę. Zbyt długo pozostawałeś poza autorytetem lokalnego kościoła. Powodem tego stanu mogą być różne rzeczy, przede wszystkim twoja niewiedza nt. członkostwa. Oto dziewięć spostrzeżeń dotyczących członkostwa, o których chciałbym, abyś pamiętał:

1) Chrzest daje ci dostęp do darów i obietnic Boga. Bycie członkiem oznacza formalną więź i włączenie do konkretnej wspólnoty przymierza.

2) Członkostwo to królewskie obywatelstwo przed Drugim Przyjściem Chrystusa. Nie można po ziemi wędrować samotnie, ponieważ życie na ziemi ma być wzorowane na życiu niebiańskim, które jest wspólnotowe (Mt 6:10).

3) Nie oczekuj, że posłucham twojej interpretacji Biblii, gdy ty nie słuchasz zasad kościoła, za który Chrystus oddał życie. Wzięcie krzyża i pójście za Jezusem oznacza także pójście za Jego Oblubienicą.

4) List do Hebrajczyków 13 mówi, że powinieneś poddać się przywódcom. Kiedy decydujesz się pozostać niezależny w kwestii członkostwa w kościele, odmawiasz przestrzegania tego przykazania. Nie możesz poddać się przywódcom, gdy gardzisz kościołem, któremu oni służą.

5) Prawdą jest, że znalezienie kościoła wiąże się z trudnościami. Trzeba znaleźć miejsce, w którym nie tylko przestrzegane są zasady wiary, ale także praktyka oparta na Bożych wartościach. Jednak nie jest to powód, by stać w miejscu w nieskończoność.

6) Kiedy ktoś mówi: „Szukałem kościoła i nie mogę znaleźć żadnego dla siebie" zazwyczaj ma na myśli: „Nie chcę znaleźć kościoła, ponieważ to zbyt mocno naruszy moją wolność" lub "Nie mogę znaleźć kościoła, z którym zgodziłbym się w każdym detalu". 

7) Członkostwo jest testem twojego posłuszeństwa wobec piątego przykazania ("Czcij ojca i matkę") i twojej lojalności względem wszelkich społeczności, w których funkcjonujesz. 

8) Członkostwo jest znakiem zdrowej wspólnoty chrześcijańskiej. Ci, którzy nie chcą dołączyć do lokalnego kościoła postępują zgodnie z własnymi wyznaniami i symbolami. Ci, którzy przyjmują członkostwo, postępują zgodnie z historycznymi wyznaniami i symbolami Kościoła.

9) Reasumując, póki nie znajdujesz się w opuszczonej części kraju, w której nie istnieją trynitarne kościoły lub przebywasz w jakimś miejscu na krótki czas, twoim chrześcijańskim obowiązkiem jest dołączenie do lokalnej chrześcijańskiej, trynitarnej wspólnoty niezależnie od tego, czy się z nią we wszystkim zgadzasz. 

Modlę się, aby Bóg szybko poprowadził cię do lokalnego ciała. Stan twojej duszy w dużej mierze zależy od tego.


Pastor Uri Brito


Autor jest pastorem kościoła reformowanego Providence Church (CREC) w Pensacola na Florydzie (USA)
tłum. Paweł Bartosik