piątek, 6 marca 2020

Trójca Święta - źródło jedności i wielości

Jako ludzie jesteśmy obrazami Trójcy Świętej: w wielości (jako kobieta i mężczyzna - Rdz 1:27), w jedności, kiedy wielbimy, pracujemy, komunikujemy się, wchodzimy w relacje, poświęcamy, okazujemy dobro, służymy innym. Bóg robi te rzeczy od wieczności. Wobec kogo? Wobec pozostałych Osób Trójcy Świętej! 

Lecz nie tylko człowiek, ale i cały świat jest odbiciem jedności i różnorodności w Bogu. Żyjemy na jednej, a jednocześnie różnorodnej planecie. W ramach jedności stworzonych rodzajów zwierząt mamy różnorodne gatunki. Mamy jedność, a jednocześnie piękno różnorodności kwiatów, drzew, płatków śniegu, gór... 

Różnym antytrynitarnym grupom (świadkowie Jehowy, Mormoni, unitarnianie itp.) beztrosko przychodzi negacja biblijnej prawdy o Trójcy Świętej, ale trudniej jest żyć w oparciu o założenie, że Bóg jest jedną, niepodzielną monadą. Świat i człowiek, który miałby być odbiciem takiego boga byłby czymś strasznym, wykoślawionym, dramatycznie samotnym, wręcz niemożliwym do wyobrażenia. Kochaj prawdę o jedności i wielości w Bogu. I wyrażaj, maluj ją swoim życiem z radością!