poniedziałek, 25 maja 2020

Ciało jest dla ciała

Na przestrzeni historii wśród chrześcijan powstało wiele sporów dotyczących Stołu Pańskiego, co samo w sobie wskazuje na to, że nie zwracamy należytej uwagi na sam posiłek i na naszych braci. Wolimy dysputy, różnice i spory. Są chrześcijanie, którzy mają niesamowitą zdolność do dzielenia się na tle kwestii, które zostały ustanowione jako spoiwa łączności chrześcijan w jednym ciele, np. chrzest i Komunia. Jedni separują się od drugich z powodu ilości wody lub udziału dzieci. Jedni wierzą w duchową obecność Jezusa przy Stole, a inni, że jest to tylko symbol i obecność Jezusa przy tym Stole nie różni się od Jego obecności przy naszych stołach w domu. 

Chrystus nie powiedział: Niech ten Stół będzie znakiem podziału. Nie powiedział: Bierz chleb i spieraj się. Nie powiedział: Pij wino i nie pozwól na to chrześcijanom z sąsiedniego podwórka. Powiedział: Bierzcie i jedzcie i bierzcie pijcie. Powiedział to do wszystkich obecnych uczniów. I mamy to robić rozpoznając ciało, a więc, że częścią ciała jest ten trudny brat w Panu, który ma inną teologię chleba i wody lub ten, który jest mniejszy niż sam Stół.

Wieczerza Pańska to społeczność ciała Jezusa. Jesteś częścią ciała Jezusa? Zatem ufaj Jezusowi, jedz i pij. Ciało Jezusa nie jest podzielone na tych, którzy mogą przystępować do Stołu i na tych, którzy nie mogą. Jedyną sytuacją, kiedy kościół ma prawo nie udzielić komuś Wieczerzy jest sytuacja, gdy dana osoba znajduje się pod dyscypliną kościelną lub została ekskomunikowana i jest poza ciałem.

Jako pastor nie mam autorytetu, by odmówić ciała Jezusa komuś, kto jest w ciele Jezusa. Dlaczego kościół nie posiada takiego autorytetu? Ponieważ Jezus nie odsuwa nikogo z ochrzczonych członków kościoła od wspólnoty z Nim przy Stole. On jest tu gospodarzem, nie taki czy inny kościół, denominacja. Ciało Jezusa nie jest podzielone, dlatego kościół nie powinien być podzielony, szczególnie gdy razem jemy i pijemy. 

Chrystus został ukrzyżowany, umarł na krzyżu, abyśmy nie krzyżowali się wzajemnie słowami, obmową. Chrystus dał nowe przykazanie, abyśmy się kochali. Jeśli kochasz brata i siostrę, z radością spojrzysz na niego i będziesz z nim, z nią łamał chleb i pił wino.