sobota, 29 sierpnia 2020

Narodziny z dziewicy

Narodziny z dziewicy były wywyższeniem Syna Bożego i wielkim zaszczytem dla Marii. Lecz nie były wywyższeniem dziewictwa. 

Bardzo ważne jest, by bronić dziewictwa Marii przed narodzeniem Jezusa, ponieważ to wskazuje na nadprzyrodzony charakter Jego narodzin. Jednak Kościół Katolicki broni wiecznego dziewictwa Marii, tak jakby dziewictwo po ślubie było stanem wyższej świętości niż małżeńskie pożycie. Biblia tego nie naucza. Bliższe to platońskiemu spojrzeniu na ciało niż judeo-chrześcijańskiej afirmacji ciała i Bożego stworzenia, które "jest dobre" i w Bożych zamiarach stanowi narzędzie naszego uświęcenia.