niedziela, 6 września 2020

Kazanie: Credo Apostolskie #6 - JEDNORODZONY SYN, NASZ PAN

Zapraszam do odsłuchania kazania z nabożeństwa z dn. 23.08.2020.