sobota, 12 grudnia 2020

Chrystus i biblijny wzór męskości

Chrystus jest doskonałym człowiekiem (i Bogiem oczywiście). Co oznacza, że jest wzorem doskonałego mężczyzny. Uczmy się od Niego czym jest męskość według Bożego projektu: poświęcenie, służba, siła, słuszny gniew, przebaczenie, łaska, radość, płacz, szlachetność, odwaga, sprawiedliwość, łagodność względem słabych, sprzeciw wobec niegodziwości, walka z pokusami diabła...