sobota, 13 lutego 2021

Mężowie, kochajcie swoje żony

"W piątym rozdziale Listu do Efezjan Paweł mówi również mężom, aby kochali swoje żony tak, jak kochają swoje własne ciała. Następnie Paweł zwraca uwagę, że każdy żywi i pielęgnuje swoje ciało. Słowo przetłumaczone tutaj jako pielęgnuje oznacza dokładnie otacza ciepłem. Widzimy więc, że jednym z podstawowych obowiązków męża jest otaczanie żony ciepłem. Wywiązując się z tego obowiązku, mąż sprawia, że cała reszta domu także jest ciepła. Ale w jaki sposób mąż może zapewnić żonie to ciepło? Zauważmy, że cytowany tekst wzywa nas do chodzenia w miłości. Żona nie jest otoczona ciepłą, stałą miłością męża, jeżeli mąż okazuje jej miłość skokowo, okazjonalnie. Jeżeli postępuje względem niej szorstko albo też ignoruje ją i tylko czasami okazuje jej uprzejmość, to taki mąż nie chodzi w miłości. Paweł natomiast wymaga miłości, która jest stała. Dlatego też Boży mąż jest mężem stałym".

- Douglas Wilson, Reformowanie małżeństwa