wtorek, 27 kwietnia 2021

Minister Zdrowia o śmierci Polaków

Jakże Kościół może milczeć słysząc coś takiego? Ci ludzie naprawdę Boga się nie boją. Owocem Ewangelii nie jest milczenie za cenę świętego spokoju, bycie "pośrodku", lecz stawanie po stronie uciśnionych, samotnych, chorych, prześladowanych. I modlitwa o usunięcie ciemiężcy - przez jego nawrócenie lub sąd. Kościół nigdy nie był neutralny wobec ucisku, krzywdy, śmierci człowieka.