czwartek, 1 kwietnia 2021

Motywacja dla mężów

"Mężczyzna może nie być teologiem z powołania, ale w domu musi być teolo-giem dla swojej rodziny. Kiedy apostoł Paweł mówi kobietom, aby milczały na zgromadzeniach, stwierdza również, że „jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów; bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić” (1 Kor 14:35). Problem polega na tym, iż wiele współczesnych kobiet zastanawia się, dlaczego Biblia mówi, że powinny pytać swoich mężów. „Przecież on nie wie”. Mąż jednak musi być przygotowany do udzielania odpowiedzi na teologiczne pytania żony. Jeżeli ich nie zna, powinien uczyć się i nadrobić braki. W tym słynnym fragmencie nie chodzi o ograniczanie żon, ale zmotywowanie mężów do nauki".

- Douglas Wilson, Reformowanie małżeństwa