czwartek, 1 kwietnia 2021

Szacunek wobec słabości

"Chrześcijański mąż powinien więc szanować słabość swojej żony. Powinien traktować żonę tak jak Chrystus Kościół, czyli ochraniać ją i strzec. Słabość, o której wspomina Piotr, jest Bożym projektem, a nie winą kobiety. Zresztą, nie jest to żadna wada. Słabość tylko wtedy staje się wadą, kiedy nie jest zgodna z Bożym planem. Wracając do wcześniejszego porównania, filiżanka jest bardziej krucha niż młot kowalski, ale z niego nie da się napić".

- Douglas Wilson, Reformowanie małżeństwa