piątek, 18 czerwca 2021

Znoszenie muru to owoc Ewangelii

Jednym z owoców Ewangelii jest zniesienie w Kościele rozróżnienia na obywateli pierwszej i drugiej klasy, np. na Żyda i nie-Żyda (Ef 2:11-22). Ale także np. na białych i czarnych, kobietę i mężczyznę, bogatych i biednych, szczepionych i nieszczepionych itd. Różnice oczywiście wciąż istnieją, nie zaprzeczamy im, ale w Jezusie nie stanowią one muru między nami. 

Dlatego jako chrześcijanie powinniśmy sprzeciwić się nie tylko odbieraniu ludziom praw danych nam przez Boga, ale i wszelkiej segregacji w Kościele (oraz poza nim) w oparciu o antyboże kryteria. Oddzielenie od brata z powodu tychże rzeczy to pogarda wobec Jezusa, który za niego umarł. To niszczenie Ciała Chrystusa, fałszywa teologia krzyża, poprzez który Jezus zniósł barierę oddzielającą nas od Boga i od drugiego człowieka.