środa, 21 lipca 2021

Biblia jest Słowem Bożym

1. Biblia nie zawiera Słowa Bożego. Biblia jest Słowem Bożym. 

2. Biblia pozbawiona jest błędów - w jakimkolwiek względzie. Błędy mogą dotyczyć poszczególnych tłumaczeń, nie zaś informacji przekazywanych przez natchnionych pisarzy.

3. Biblia zawiera różne style i gatunki literackie: narrację historyczną, poezję, przysłowia, przepisy Prawa Bożego, symbolikę apokaliptyczną, Ewangelie... 

4. Jest ona nie tylko źródłem wiedzy i mądrości. Przede wszystkim jest duchowym pokarmem, który przyczynia się do umocnienia naszej wiary widocznej w uczynkach.