czwartek, 7 października 2021

Pop-ewangeliczni i liberałowie

Pop-ewangeliczne chrześcijaństwo z liberalnymi kościołami łączy pragnienie naśladowania trendów współczesnej kultury w celu pozyskania ludzi, którzy są owładnięci jej wartościami i sposobem myślenia. 

Liberalne chrześcijaństwo czyni to głównie w sferze obyczajowej i w negowaniu bezbłędności Biblii. Pop-ewangeliczne nurty zaś robią wiele, by znieść różnicę między nabożeństwem a spektaklem, muzyką na nabożeństwie a muzyką w radio, pastorem a konferansjerem, Stołem Pańskim a każdym innym stołem. 

W obu przypadkach mamy do czynienia z dostosowywaniem Boga do człowieka zamiast dostosowywaniem człowieka do Boga.