piątek, 22 października 2021

Prawdy wiary ustalone głosowaniem

Każdy kościół, który głosuje nad ordynacją pastorską kobiet ukazuje w ten sposób, że formułowanie w nim prawd wiary i poprawna interpretacja Biblii odbywa się poprzez... głosowanie - i jest uznawana za właściwą jeśli zaakceptuje ją 50%, 66% itp. głosujących.