środa, 20 października 2021

Trzy błędy nt. pewności zbawienia

Trzy najbardziej rozpowszechnione błędne postawy jeśli chodzi o pewność zbawienia: 

1. Przekonanie, że jestem zbawiony, ponieważ zostałem ochrzczony i uczęszczam do Kościoła. 
2. Podważanie zbawienia u chrześcijan po każdym ich grzechu. Za każdym razem, gdy znów upadniesz w ten sam grzech - słyszysz wezwanie, że musisz się narodzić na nowo. Znów, znów, znów i znów. 
3. Brak pewności zbawienia ze względu na nieskuteczność własnych uczynków. 

We wszystkich tych przypadkach nie ma krzyża Jezusa, pokoju, radości, pewności - płynących z niego. Spoglądając na siebie, na własne dzieła - nigdy nie znajdziesz prawdziwej pewności i odpocznienia. 

Chcesz mieć pewność zbawienia? Ufaj Jezusowi (wydając owoce wiary) i polegaj na Jego obietnicy, że "kto wierzy w Syna ma życie wieczne" (J 3:36; 5:24).